PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

A     A     A     Kontrast

Brakujące dane na skierowaniach do poradni

Dodano 2015-06-29

  Szanowny Pacjencie
Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. nie będzie możliwości umówienia wizyty w przypadku brakujących danych na skierowaniu (nr umowy, regon, data wystawienia skierowania, rozpoznanie, pieczątki lekarza z nr prawa wykonywania zawodu, kod resortowy VII i VIII).

XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
Bydgoszcz 9 - 12 września

Dodano 2015-09-02

  W dniach 9-12 września Bydgoszcz stanie się stolicą światowej alergologii ! - To właśnie w Bydgoszczy odbędzie się XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego - najważniejsze wydarzenie alergologiczne w tej części Europy, którego współorganizatorem jest Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala.

Program Kongresu PTA jest niezwykle różnorodny odzwierciedlając niezwykłe bogactwo specjalizacji alergologicznej. Dla 1500 uczestników swoje osiągnięcia naukowe i praktyczne prezentować będzie 100 ekspertów w trakcie kilkuset wystąpień. Szczególnym punktem programu Kongresu jest Joint Session PTA/WAO (wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Word Allergy Organization) oraz Joint Session PTA/AAAAI/EAACI (wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, The American Academy of Allergy Asthma and Immunology i The European Academy of Allergy and Clinical Immunology), w których wezmą udział największe sławy światowej alergologii - m.in. prof. A. Muraro, prof. A. Nowak-Węgrzyn, prof. G. Scadding, prof. N. Barnes, prof. G.W. Canonica.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Informacja w sprawie zasad kierowania ciężarnych pacjentek do poradni specjalistycznych

Dodano 2015-08-26

  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem są świadczenia wymienione w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do których nie potrzeba skierowania. Wobec powyższego ciężarnym pacjentkom świadczenia w poradni: genetycznej, endokrynologicznej, diabetologicznej oraz hematologicznej powinny być realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Natomiast uprawnieniem do świadczeń w poradni prenatalnej (w ramach programu badań prenatalnych) jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, w tym również lekarza z prywatnego gabinetu położniczo-ginekologicznego, co zostało określone w załączniku nr 5 do zarządzeniem Nr 84/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego

Dodano 2015-08-11

  Najnowsze osiągnięcia alergologiczne w codziennej praktyce pielęgniarskiej - nowe role, nowe umiejętności.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Dniu Pielęgniarstwa Alergologicznego, który odbędzie się w ramach XII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w Bydgoszczy. Konferencja odbędzie się dnia 9 września 2015 r. w Opera Nova w Bydgoszczy, przy ul. Marszałka Focha 5, w Sali Manru. Spotkanie składa się z dziewięciu sesji wykładowych dotyczących takich tematów jak: Epidemiologia schorzeń alergicznych, rehabilitacja w schorzeniach układu oddechowego, immunoterapia alergenowa oraz wielu innych.

Jednocześnie informujemy, że dzięki wsparciu sponsorów udało nam się znacznie obniżyć cenę uczestnictwa w Konferencji Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego. Aktualna cena to 100 zł netto (123 zł brutto, w tym 23% VAT).

Zachęcamy do rejestrowania się na bezpłatne warsztaty, które odbędą się po zakończeniu Konferencji, w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy, przy ul. Kornela Ujejskiego 75. Uczestnictwo w warsztacie możliwe jest tylko dla uczestników, którzy wcześniej zarejestrowali się na Konferencję i dany warsztat. W załączniku zamieszczona została ulotka zawierająca uaktualniony program Konferencji. Więcej informacji na temat Konferencji, rejestracji oraz warsztatów znajdą Państwo na stronie: www.knsp2015.szkoleniapta.pl. Dzień Pielęgniarstwa Alergologicznego objęty jest Honorowym Patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.

Do zobaczenia w Bydgoszczy na Dniu Pielęgniarstwa Alergologicznego!

Unikatowe zabiegi z wykorzystaniem śródoperacyjnej laparoskopowej nawigacji ultrasonograficznej w Oddziale Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej.

Dodano 2015-07-23

  Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Zespół Oddziału Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy rozpoczął wykonywanie unikatowych zabiegów usunięcia guza nerki z wykorzystaniem laparoskopowej śródoperacyjnej nawigacji ultrasonograficznej. Tego typu możliwości daje lekarzom nowoczesny aparat USG wyposażony w specjalną śródoperacyjną laparoskopową głowicę, o który niedawno wzbogacił się nasz Szpital.

Podczas zabiegu operacyjnego głowica jest wprowadzana do jamy brzusznej przez tokar laparoskopowy transmitując w czasie rzeczywistym obraz na ekran monitora. Lekarz laparoskopista prowadzący zabieg dzięki śródoperacyjnemu USG niejako zagląda do wnętrza operowanego organu. Miniaturowa głowica USG, dotyka bezpośrednio nerki pozwalając na zlokalizowanie zmiany nowotworowej z niespotykaną dotychczas precyzją. Ponadto aparat dzięki zastosowaniu przystawki dopplera umożliwia ocenę unaczynienia zmiany, wyznaczając granice pomiędzy tkanką chorą i zdrową. Dzięki śródoperacyjnej nawigacji ultrasonograficznej lekarze mogli bardzo dokładne zlokalizować nowotwór w środku nerki i precyzyjnie go wyciąć nie usuwając całej nerki.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi Ambasadorem Kongresów Polskich

Dodano 2015-06-12

  W dniu 3 czerwca w Warszawie podczas ostatniego w mijającej kadencji posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wyłoniono tegorocznych laureatów Programu, tj. osoby, które poprzez działania w międzynarodowych stowarzyszeniach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju.

Jednym z nowo wybranych Ambasadorów Kongresów Polskich został Prof. dr hab.n.med. Zbigniew Bartuzi, Kierownik Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala.

Programy Ambasadorów Kongresów realizuje się w kilkunastu krajach świata. Organizatorami programu Ambasadorów Kongresów Polskich są Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Gala podsumowująca działania programu w 2015 roku, wręczenie tytułów oraz przekazanie składu nowej Kapituły na lata 2016 - 2019 odbędzie się 17 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Unikatowe zabiegi w Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej naszego Szpitala

Dodano 2015-06-02

  Prezydent International Society of Cryosurgery ICS - dr Franco LugananiW Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy gościliśmy Prezydenta International Society of Cryosurgery ICS - dr Franco Luganani z Włoch. Przy udziale gościa przeprowadzono unikatowe zabiegi krioablacji u chorych z zaawansowanym rozrostem stercza.

W zależności od nasilenia objawów łagodnego rozrostu stercza dysponujemy leczeniem zachowawczym lub zabiegowym. Pośród technik małoinwazyjmych złotym standardem jest elektroreskecja przezcewkowa monoplarna lub bipolarna (TURP), ale z dobrym skutkiem stosuję się także termoterapię TUMT czy też enukleację lub odparowanie techniką laserową. Wszystkie te techniki dostępne są w naszym Oddziale. Stale jednak poszukujemy nowych metod o jeszcze mniejszej inwazji i lepszej skuteczności.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Złoty Stetoskop

Dodano 2015-05-28

  Jak co roku Express Bydgoski ogłosił plebiscyt "Złoty Stetoskop". Pacjenci mają okazję wybrać swojego ulubionego lekarza, pielęgniarkę i położną, przychodnię.

W dniu - 27. 05.2015r., w hotelu "Słoneczny Młyn" w Bydgoszczy ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów plebiscytu, wśród których znalazły się Panie Pielęgniarki z Naszego Szpitala i jedna z poradni.

W kategorii "Pielęgniarki i Położne", NAJLEPSZA okazała się Pani ALINA BETHKE - pielęgniarka z Poradni Hematologicznej, II miejsce zajęła Pani dr n. o zdro. EWA SZYNKIEWICZ - Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych.

W kategorii "Przychodnie" III miejsce wywalczyła PORADNIA HEMATOLOGICZNA Szpitala, w której pacjentów przyjmuje dr n. med. Danuta Szadziewska - Kowalska.

Nagrodę odebrała dr n. med. Grażyna Gadomska - Ordynator Oddziału Klinicznego Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego.

Dyrekcja Szpitala wraz z pracownikami gratuluje obu Paniom i pracownikom wyróżnionej Poradni.

Nowoczesne metody obrazowania naczyń krwionośnych
w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala

Dodano 2015-05-18

  Obrazowanie naczyń krwionośnych za pomocą kontrastowania dwutlenkiem węgla W kwietniu 2015 roku zespół zabiegowy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala wykonał dwa zabiegi wewnątrznaczyniowe w oparciu o nowoczesną, i nową na terenie naszego Szpitala technologię.

Dzięki uprzejmości firmy PROCARDIA mieliśmy możliwość użycia przystawki do angiografu dającej możliwość obrazowania naczyń krwionośnych za pomocą kontrastowania dwutlenkiem węgla. Metoda ta jest szczególnie cenna dla pacjentów z upośledzeniem czynności nerek. Liczba takich przypadków, wśród naszych chorych, z zaawansowaną miażdżycą, jest duża. Dzięki użyciu metody kontrastowania CO2 zamiast klasycznego kontrastu angiograficznego można znacząco obniżyć ryzyko powikłań diagnostyki i zabiegowego leczenia angiologicznego.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Program Badań Przesiewowych pod kątem Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego

Dodano 2015-04-15

  Program Badań Przesiewowych W Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela trwa akcja darmowych badań profilaktycznych pod kątem wczesnego wykrywania raka jelita.

Rak jelita grubego pod względem częstości występowania jest drugim po raku piersi u kobiet i trzecim po raku płuc i gruczołu krokowego u mężczyzn nowotworem złośliwym u ludzi. W Polsce zachorowalność z powodu tego nowotworu ciągle wzrasta a śmiertelność należy do najwyższych w Europie i wynosi ponad 40%. Jego wykrywaniu w zaawansowanych stadiach można zapobiec wykonując kolonoskopię przesiewową, nastawioną na wykrywanie wczesnych raków i usuwaniu gruczolaków jelita grubego.

Wykrycie raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju zapewnia prawie 100% powodzenie w leczeniu tego bardzo często występującego nowotworu.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Dyżur hemodynamiczny w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Klinice Kardiologii

Dodano 2015-01-20

  Pragniemy poinformować, że z dniem 1.02.2015 roku w związku z utworzeniem nowej Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2, im. dr J. Biziela w Bydgoszczy uruchomiony jest dyżur hemodynamiczny dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi działający przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pacjenci powinni być kierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zostaną przyjęci przez personel Kliniki. Klinika Kardiologii wyposażona jest w system teletransmisji ratunkowej Lifenet.

W przypadkach wątpliwych oraz w razie potrzeby konsultacji z dyżurnym kardiologiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem dostępnym całodobowo: 885 850 428

Jednocześnie zachęcamy do kierowania do naszego szpitala pacjentów wymagających poszerzonej diagnostyki w kierunku choroby wieńcowej. Dysponujemy nowoczesnymi technikami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie kardiologii interwencyjnej ze wszczepieniami stentów biodegradalnych włącznie. Termin oczekiwania na zabieg nie przekracza ok. 4 tygodni.

Zakres wykonywanej przez nas elektroterapii obejmuje wszczepianie wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących. Karta Zgłoszenia do Pracowni Angiografii i Hemodynamiki jest dostępna pod adresem: http://kardiologia.biziel.pl/karta.pdf. Rejestracja telefoniczna: 52 365 56 16.


Pacjentów należy kierować na adres:
Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. 1. Bizie1a
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz,
tel. sek: 52 365 56 53
e-mail: kard.biziel@wp.pl

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.