PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Fundusze UE po raz kolejny wspierają Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Dodano 2017-03-24

 
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy dr n. med. Wanda Korzycka - Wilińska informuje, iż rozpoczęła się w Szpitalu realizacja Projektu finansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Osi priorytetowej IX - Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", realizowany jest w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wartość projektu to kwota 4 435 555,99 PLN; współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 400 000,00 PLN.

Celem projektu jest przebudowa 1 052,06 m2 i rozbudowa o 772,7 m2 Szpitalnego Oddziału Ratunkowego umożliwiająca optymalizację wykorzystania posiadanego potencjału ludzkiego i rzeczowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem utworzonych trzech stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Beneficjent, realizując projekt: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy", dąży do wzmocnienia posiadanej infrastruktury medycznej, w tym infrastruktury ratownictwa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

10 lat zabiegów wewnątrznaczyniowych w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy

Dodano 2017-03-06

  Zabiegi Wewnątrznaczyniowe

3 marca 2017 r., w Sali Audytoryjnej naszego Szpitala, odbyło się spotkanie poświęcone 10-leciu zabiegów wewnątrznaczyniowych. Organizując jubileusz, zespół angiologów SU nr 2 chciał przybliżyć wszystkim zaproszonym gościom obraz tej stosunkowo młodej dziedziny medycyny, ale przede wszystkim podziękować osobom, dzięki którym udało się stworzyć w naszym szpitalu Klinikę Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych - największy ośrodek regionalny w dziedzinie zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach kończyn dolnych i tętnicach szyjnych.

Zabiegi WewnątrznaczynioweZabiegi wewnątrznaczyniowe są sposobem leczenia chorób naczyń krwionośnych poprzez ich nakłucie i wprowadzenie tą drogą narzędzi umożliwiających korektę nieprawidłowości. Przez lata rozwoju tychże technik medycznych stały się one dominującym sposobem zabiegowego leczenia naczyń krwionośnych. W porównaniu do klasycznych metod chirurgicznych, oferują one zazwyczaj mniejszą inwazyjność, mniejsze ryzyko powikłań i szybszą rekonwalescencję pacjenta. Globalne koszty leczenia wewnątrznaczyniowego są również niższe niż klasycznego, "otwartego" leczenia naczyń.

W grudniu 2006 roku zespół angiologów obecnej Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy wykonał swój pierwszy zabieg metodą wewnątrznaczyniową.

Zabiegi WewnątrznaczynioweW ciągu 10 lat pracy zespołu udało się stale rozwijać oferowane możliwości leczenia zabiegowego, nie zaniedbując przy tym naczyniowego leczenia zachowawczego. Powstała, w toku tej pracy, Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych stała się największym ośrodkiem regionalnym w dziedzinie zabiegów wewnątrznaczyniowych na tętnicach kończyn dolnych i tętnicach szyjnych. Stale poszerzany jest tu zakres wykonywanych zabiegów. Przykładami są zabiegi interwencyjnego leczenia ostrej, centralnej zakrzepicy żylnej, przewlekłej, pozakrzepowej niedrożności żył centralnych, naprawy dializacyjnych przetok tętniczo- żylnych, embolizacji żylaków żył jajnikowych oraz tętniaków. Codzienna praca lekarska zaowocowała także powstaniem wielu projektów i opracowań naukowych.

Narodziny trojaczków

Dodano 2017-02-24

  Narodziny TrojaczkówNarodziny TrojaczkówNarodziny Trojaczków23 lutego, w Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala urodziły się trojaczki!

Trzej bracia: Piotr (1448 g), Jakub (1180 g) i Mateusz (700 g) oraz ich Mama czują się dobrze.

Marcowe spotkania z dietetykami

Dodano 2017-02-22

  Zespół dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr.J.Biziela zaprasza wszystkich chętnych na kolejny cykl darmowych spotkań edukacyjnych dotyczących żywienia.

TematDzieńGodzinaMiejsce
Wieprzowina - tak czy nie?01.03.201712:30 - 13:30Sala Narad
Nowe h(k)ity w odchudzaniu?08.03.201712:30 - 13:30Sala Narad
Otyłe dziecko - problem całej rodziny21.03.201712:30 - 13:30Sala Narad
Lata przyrostu masy ciała - negatywne emocje z powodu obrazu ciała u dojrzałych kobiet.
Jak temu zapobiec?
29.03.201712:30 - 13:30Sala Narad

Collegium Medicum UMK zaprasza na XXI edycję "Medycznej Środy"

Dodano 2017-02-21

  Medyczna środa

1 marca 2017 r. rozpocznie się XXI edycja wykładów popularnonaukowych "Medyczna Środa".

Kolejne spotkania będą miały miejsce w każdą środę, o godz. 18:00, w Auli budynku "A" Collegium Medicum, ul. Jagiellońska 13

- wstęp wolny -
Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej podczas posiedzenia Bydgoskiej Rady Seniorów

Dodano 2017-02-10

  Rady SeniorówRady Seniorów9 lutego, ratownicy medyczni z OKMR naszego Szpitala, pan Damian Dębecki i pan Adam Pokorski, zostali zaproszeni na posiedzenie Bydgoskiej Rady Seniorów. Podczas spotkania ratownicy przekazali członkom Rady wiedzę niezbędną do prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wzięli również udział w dyskusji dotyczącej wiedzy starszych osób zarówno o niesieniu pomocy innym jak i działaniach mogących wpłynąć na ratowanie własnego życia, np. trzymaniu w mieszkaniu, w widocznym miejscu (najlepiej na lodówce) Karty Życia, która ułatwia ratownikom medycznym podejmowanie właściwej akcji ratunkowej.Rady Seniorów

Zadaniem Bydgoskiej Rady Seniorów, powołanej do życia uchwałą Rady Miasta Bydgoszcz nr XII/163/15 z dnia 27 maja 2015, jest doradzanie prezydentowi w sprawach dotyczących najstarszych mieszkańców Bydgoszczy, również w tych związanych z profilaktyką i promocją zdrowia.
Pracownicy naszego Szpitala docenieni przez JM Rektora UMK za wybitne publikacje naukowe

Dodano 2017-02-09

  Dr hab. n. med. Maria Kłopocka

W gronie naukowców, którym JM Rektor UMK przyznał stypendia za wysoko punktowane publikacje naukowe znalazło się dwoje pracowników naszego Szpitala:


  • Dr hab. Maria Kłopocka, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK ds. kształcenia i rozwoju, pracownik Katedry i Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych za publikację "Clinical remission in patients with moderate-to-severe Crohn`s disease treated with filgotinib (the FITZROY study): results from a phase 2, double-blind, randomised, placebo-controlled trial" w The Lancet


  • Dr hab. n. med. Sławomir JekaDr hab. Sławomir Jeka, prof. UMK, kierownik Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej (Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) za publikację "A multicentre randomised controlled trial to compare the pharmacokinetics, efficacy and safety of CT-P10 and innovator rituximab in patients with rheumatoid arthritis" w Annals of the Rheumatic Diseases


Nowy system nagradzania nauczycieli akademickich za wybitne publikacje został przyjęty przez Senat na grudniowym posiedzeniu i wszedł w życie 1 stycznia 2017 r.

Żywienie Pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im dr Jana Biziela - Z zamiłowania do zdrowego odżywiania.

Dodano 2017-01-30

  Żywienie PacjentówŻywienie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 stanowi integralną część procesu leczenia i między innymi współdecyduje o szybkości powrotu pacjenta do zdrowia. Naszym założeniem jest aby posiłki serwowane w Szpitalu były zgodne z  zasadami prawidłowego żywienia i odpowiadały wszystkim założeniem diety podstawowej i diety łatwostrawnej, co stanowi podstawę do planowania diet leczniczych

W żywieniu chorych hospitalizowanych jest dla nas niezwykle ważne aby zapewnić bezpieczeństwo zdrowotne posiłków, które podawane są Pacjentom. Realizowane jest to za pomocą zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz wdrożeniu i  utrzymywaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP).

Przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia pełni dwie szczególne funkcję w naszym Szpitalu: leczniczą oraz edukacyjną. W Szpitalu przygotowywanych jest około 30 różnych często indywidualnie dostosowanych diet leczniczych w ciągu dnia. Niezwykle ważna jest również edukacja Pacjenta dotycząca sposobu żywienia po wyjściu ze Szpitala - w domu. Większość z Pacjentów jest edukowana przez wykwalifikowany personel oraz dostaje zalecenia żywieniowe na piśmie do domu. Już niebawem ogólne zalecenia żywieniowe w wybranych jednostkach chorobowych będą również dostępne dla Pacjentów do ściągnięcia ze strony internetowej Szpitala www.biziel.pl/informacje-dla-pacjenta. Sukcesywnie będą pojawiały się również inne materiały edukacyjne dotyczące zasad prawidłowego żywienia oraz profilaktyki zdrowotnej.

Z badań przeprowadzonych w 2016 roku wśród Pacjentów Szpitala na wszystkich Oddziałach wykazano zadowolenie Pacjentów z korzystania z żywienia szpitalnego. Według danych z raportu w badaniu wzięło udział 150 Pacjentów (66% kobiet, 34% mężczyzn). Smak i zapach podawanych potraw dobrze i bardzo dobrze oceniło blisko 80% badanych Pacjentów, a prawie 85% badanych oceniło wielkość porcji jako wystarczającą. Wskazuje na to również brak spożywania dokładek przez większość z nich. Dodatkowej porcji nie spożywa 3/4 Pacjentów co świadczy o tym, że racje żywnościowe są odpowiednie. Bardzo duża grupa badanych - ponad 90% wykazało zadowolenie z wyglądu potraw po podaniu, a blisko 90% pacjentów oceniło temperaturę potraw jako odpowiednią. Całą porcję śniadania i kolacji spożywa prawie 80% pacjentów, a  obiad - ok. 70%. Wyżej wymienione dane wskazują na zadowolenie z posiłków serwowanych w Szpitalu.

Mistrzostwa Polski Urologów w Narciarstwie Zjazdowym
"Puchar Moczusia" ponownie trafił w ręce urologów z naszego Szpitala!

Dodano 2017-01-23

  Od lewej: lek. Piotr Piasecki, dr n.med. Piotr Jarzemski, lek. Marcin Jarzemski
Styczeń to bardzo ważny miesiąc dla urologów, nie tylko dlatego, że nowy rok stawia nowe wyzwania zawodowe, a nowa pula punktów wymaga pełnego zaangażowania w pracy, po krótkim wytchnieniu świąteczno- sylwestrowym. To bardzo ważny miesiąc dla urologów- narciarzy. Od 12 lat odbywa się bowiem w górach Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe nazwane przez organizatorów "roZjazdem Krynickim". To wyjątkowa konferencja, na której oprócz dużej dawki przekazywanej wiedzy, lekarze mogą wykazać się swoimi zdolnościami narciarskimi. W trakcie zjazdu odbywają się coroczne "Mistrzostwa Polski Urologów w Narciarstwie Zjazdowym", szczególnie ważną konkurencją jest walka o prestiżowy "Puchar Moczusia"- trofeum za zwycięstwo w kategorii drużynowej.

Od lewej: lek. Piotr Piasecki, dr n.med. Piotr Jarzemski, lek. Marcin JarzemskiXII Krynicki Rozjazd był szczególnie ważnym wydarzeniem dla urologów ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, bronili bowiem oni zeszłorocznego tytuły mistrzowskiego. Warto nadmienić, że w roku 2016 podczas XI edycji sympozjum "Puchar Moczusia" po raz pierwszy w historii powędrował do drużyny lekarzy z północnej Polski. Wyjątkowo dobre umiejętności narciarskie kolegów z południa nie dziwią nikogo, kto choć raz przed otwarciem obwodnicy Łodzi odbył czasochłonną podróż w nasze polskie góry, nie jest łatwo być narciarzem mieszkając tak daleko.

Tego roku Krynica przywitała gości piękną zimą. Ponad metrowa pokrywa śniegu na szczycie Jaworzyny, mroźne powietrze, pełne słońce i dostęp do wszystkich tras to marzenie każdego miłośnika białego szaleństwa. "Krynicki roZjazd" to miejsce wyjątkowe nie tylko z uwagi na zawody, rzadko gdzie atmosfera kongresu jest tak przyjazna. Może z uwagi na to, że część wykładów odbywa się w górskim schronisku ponad 1000 metrów nad poziomem morza, wiedza jest znacznie łatwiejsza do przyswojenia. A może to zimowe stroje wykładowców wprowadzają tak pozytywne emocje, przecież nie codziennie możemy obserwować najwybitniejszych urologów wykładających w butach narciarskich.

Od lewej: lek. Marcin Jarzemski, dr.n.med. Piotr Jarzemski, lek. Piotr PiaseckiZawody pucharowe odbywają się drugiego dnia. Trzyosobowe zespoły startują w formie sztafety. Zawodnicy zjeżdżają jeden po drugim. Pierwszy z nich otwiera bramkę czasową, a dopiero z przejazdem ostatniego zamykany jest pomiar. Mimo wspomnianych już świetnych warunków pogodowych, tegoroczny slalom był bardzo wymagający. Dodatkowym problemem była kontuzja jednego z naszych kolegów ze zwycięskiego teamu w 2016. Wbrew wszystkim przeciwnościom, z pomocą ordynatora dr. n. med. Piotra Jarzemskiego, którego udało się namówić na zastępczy występ w sztafecie, obroniliśmy zeszłoroczne zwycięstwo. Nie był to jednak jedyny sukces. Ordynator okazał się czarnym koniem zawodów i oprócz zwycięstwa grupowego, zdobył srebrny medal w zawodach indywidualnych. Warto wspomnieć, że "Puchar Moczusia" jest nagrodą przechodnią i dopiero trzykrotne zwycięstwo gwarantuje nam jego przejęcie. Naładowani pozytywną energią wracamy do pracy na Oddziale, ale już dzisiaj zaczynamy przygotowywać strategię na przyszły rok: może nowe narty? może aerodynamiczny strój narciarski? może ochraniacze do "zbijania" tyczek... A może wystarczy trochę chęci i pozytywnego nastawienia, bo przecież to tylko zabawa.

Nasz Szpital po raz kolejny finalistą Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali - Bezpieczny Szpital Przyszłości

Dodano 2016-12-15

  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela po raz kolejny znalazł się w Złotej Setce Szpitali Zabiegowych, Wielospecjalistycznych i Onkologicznych, zajmując 45 miejsce w trzynastej edycji Ogólnopolskiego Rankingu "Bezpieczny Szpital Przyszłości", przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) i firmę doradczą IDEA Trade.

Patronat honorowy nad Rankingiem Szpitali objął Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Podziękowania dla zespołu Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Dodano 2016-12-12

  Pani Zuzanna Rybicka, zawodniczka Chojnickiego Klubu Żeglarskiego, powołana do kadry narodowej klasy DN, w wywiadzie udzielonym portalowi żeglarski.pl opowiada o przebytej chorobie i dziękuje zespołowi Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala za pomoc w powrocie do zdrowia i uprawiania sportu.

Zachęcamy do lektury: www.zeglarski.info

Unikatowy zabieg w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Dodano 2016-11-28

  Zabieg embolizacjiZabieg embolizacji24 listopada, w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy wykonano, po raz pierwszy w regionie, zabieg embolizacji żyły jajnikowej u pacjentki z zespołem zastoju żylnego miednicy mniejszej.

Zespół zastoju żylnego miednicy mniejszej (Pelvic congestion syndrome) jest jednostką chorobową charakteryzującą się występowaniem żylaków i niewydolnych żył w obrębie miednicy mniejszej i dotyczy nawet do 10-15% kobiet w wieku poniżej 45 lat. Jest on jedną z częstszych przyczyn występowania przewlekłego zespołu bólowego miednicy, który charakteryzuje się stałym lub nawracającym bólem podbrzusza i miednicy, utrzymuje się co najmniej przez 6 miesięcy i powoduje znaczne zmniejszenie aktywności zawodowej jak i codziennej, dodatkowo nasila się w czasie miesiączki czy w czasie współżycia przez co zaburza całościowe funkcjonowanie społeczne. Zespół zastoju żylnego miednicy mniejszej może być również powodem nawrotowych żylaków kończyn dolnych.

Zabieg embolizacjiZabieg embolizacjiNajczęstszą przyczyną zespołu zastoju żylnego miednicy mniejszej jest niewydolność jednej lub obu żył jajnikowych albo żył biodrowych wewnętrznych. Poprzez zamknięcie niewydolnego naczynia uzyskuje się prawidłowy odpływ krwi żylnej z obrębu miednicy a w konsekwencji poprawę kliniczną. Zabieg przeprowadzany jest jedynie w znieczuleniu miejscowym a pacjentka może wrócić do codziennej aktywności już po kilku godzinach. W trakcie procedury wykorzystuje się promieniowanie jonizujące oraz środki kontrastowe. Po leczeniu zabiegowym, znacząca poprawa lub całkowite ustąpienie dolegliwości występuje u około 60-90% chorych, jednakże do uzyskania optymalnego efektu część przypadków wymaga embolizacji kilku naczyń żylnych. Zabieg jest stosunkowo bezpieczny, powikłania zdarzają się niezwykle rzadko i zwykle są to niegroźne krwiaki w okolicy miejsca wkłucia. Wprowadzenie nowej metody leczenia pozwoli na poprawę komfortu życia dużej grupy kobiet, które dotychczas skazywane były jedynie na leczenie objawowe.

Zabieg tego typu został po raz pierwszy wykonany w naszym regionie, w dniu 24.11.2016, przez zespół w składzie: dr n. med. Karol Suppan, konsultant wojewódzki w dziedzinie angiologii, lekarz Artur Mieczkowski w asyście Elżbiety Kołudkiewicz, Dagmary Niedzielskiej oraz Pawła Zuckarroliego i Mateusza Żybowski . Procedura została wdrożona pod nadzoremem dr Marka Krzanowskiego, autorytetu w dziedzinie leczenia wewnątrznaczyniowego, który podobne zabiegi wykonuje z powodzeniem w Oddziale Klinicznym Angiologii i Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Światowy Dzień Wcześniaka 17 listopada

Dodano 2016-11-15

  Bydgoska Grupa Wsparcia dla Rodziców Małych Dzieci, Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park oraz Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr.J. Biziela zapraszają w dniach 18 - 19 listopada na obchody Światowego Dnia Wcześniaka.

Więcej informacji na stronie obchodów Dnia Wcześniaka

Obchody Światowego Dnia Cukrzycy w naszym Szpitalu

Dodano 2016-11-15

 
Dzień CukrzycyDzień CukrzycyDzień CukrzycyDnia 14 listopada Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela włączył się w obchody Światowego Dnia Cukrzycy.

W tym dniu, w Sali Audytoryjnej szpitala oraz w Świetlicy, chętne osoby mogły uczestniczyć w wykładach i dyskusjach dotyczących cukrzycy, skorzystać z porad dietetyków, wykonać darmowy pomiar składu ciała, wziąć udział w loteriach i degustacjach.

Wystawa fotografii dr n. med. Roberta Bujaka

Dodano 2016-11-09

  Wystawa fotografiiWystawa fotografiiWystawa fotografiiDnia 8 listopada, w Klinice Kardiologii naszego Szpitala odbyło się otwarcie wystawy fotografii dr n. med. Roberta Bujaka.

Niezwykłe zdjęcia autorstwa Pana Doktora od wielu lat zdobią wnętrza naszego Szpitala (m.in. Salę Audytoryjną) umilając pobyt w placówce zarówno pracownikom jak i pacjentom.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Wspólne ćwiczenia naszego Szpitala i Państwowej Straży Pożarnej - symulacja akcji ratowania osób skażonych środkami chemicznymi

Dodano 2016-11-09

  Ćwiczenia ratownicze 2016Ćwiczenia ratownicze 2016Ćwiczenia ratownicze 2016Dnia 4 listopada, nasz Szpital wspólnie z Państwową Strażą Pożarną przeprowadził ćwiczenia mające na celu sprawdzenie przygotowania placówki na wypadek konieczności ratowania osób skażonych środkami chemicznymi, zgodnie z zasadami określonymi w "Planie postępowania Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy podczas zdarzeń mnogich, wypadków masowych i katastrof."
Ćwiczenia ratownicze 2016Ćwiczenia ratownicze 2016Ćwiczenia ratownicze 2016
W trakcie symulowanej akcji ratunkowej przeprowadzono dekontaminację osób, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, udzielając im jednoczenie niezbędnej pomocy medycznej.

Podczas ćwiczeń sprawdzono m.in. reakcję obsady PAiP po uzyskaniu informacji o zaistnieniu katastrofy i przewidywanym napływie poszkodowanych,Ćwiczenia ratownicze 2016 sposób uruchomienia w szpitalu procedur przez służby dyżurne klinik/oddziałów/zakładów, działania Oddziału Klinicznego Medycyny Ratunkowej w zakresie przyjęcia poszkodowanych po przeprowadzonej dekontaminacji, ich segregację i skierowanie do odpowiednich klinik/oddziałów szpitalnych oraz wyposażenia oddziału w niezbędny sprzęt ochronny i ubrania zastępcze.

Po zakończeniu ćwiczeń przedstawiciele Straży Pożarnej i OKMR, podczas spotkania w Sali Audytoryjnej, wspólnie przeanalizowali przebieg akcji, dzieląc się spostrzeżeniami i nowymi doświadczeniami.

Akcja pozwoliła sprawdzić w praktyce funkcjonowanie procedur postępowania na wypadek zdarzeń mnogiego, masowego i katastrofy, które zostały opracowane i wdrożone w naszym Szpitalu jako jednostce akredytowanej.

20-lecie urologicznych warsztatów laparoskopowych w "Bizielu"

Dodano 2016-10-24

  Warsztaty laparoskopoweW 1996 roku, w naszym Szpitalu, odbyły się pierwsze warsztaty laparoskopowe organizowane przez zespół Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej, z transmisją operacji live, tj. z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku z sal operacyjnych na salę wykładową. Na warsztaty zaproszono wówczas wybitnych specjalistów laparoskopistów z Uniwersytetu Humbotdta w Berlinie i Johns Hopkins w Baltimore, w USA, pod okiem których szkolili się nasi urolodzy. Od tego czasu w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela nieprzerwanie organizowane są kursy i szkolenia laparoskopowe a nasz Oddział Urologii zyskał miano znanej w całej Polsce "bydgoskiej szkoły laparoskopowej".

Trudno określić łączną liczbę uczestników warsztatów na przestrzeni dwudziestu lat, ale praktycznie nie ma w Polsce zespołu laparoskopowego, którego członkowie nie byliby szkoleni w Bydgoszczy.

Warsztaty laparoskopoweNadal zapraszamy do naszego Szpitala chętnych do nauki laparoskopii, chociaż dzisiaj zmieniła się formuła warsztatów i nauczyciele. Nie organizujemy już pokazowych zabiegów dla dużej liczby lekarzy (w 2000 roku było to 350 osób, a transmisję musieliśmy przenieść z szpitalnej świetlicy do bydgoskiego teatru) ale zapraszamy małe, kilkuosobowe grupy z różnych ośrodków w kraju. Zajęcia dedykowane są dla urologów, którzy będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania operacji laparoskopowych we własnym ośrodku.

Małe, maksymalnie 6 osobowe grupy lekarzy poznają technikę prowadzonych zabiegów poprzez obserwację i/lub uczestniczenie w operacjach oraz biorą udział w wykładach obejmujących "tips and tricks" poszczególnych zabiegów.

Warsztaty laparoskopoweNiedawno, dzięki nowym możliwościom, udało się poszerzyć zakres szkolenia. Na terenie szpitala uruchomiona została pracownia wyposażona w trenażery do ćwiczeń laparoskopowych. Dzięki tym urządzeniom młodzi lekarze mogą podejmować próby samodzielnego powtórzenia niektórych elementów obserwowanych wcześniej zabiegów.

Zestawy videoskopowe do trenażerów zostały udostępnione przez Firmę Storz natomiast same trenażery oraz przygotowane modele do ćwiczeń zostały wyprodukowane w Bydgoszczy, w oparciu o pomysł zespołu Oddziału Urologii. Pracujący w naszym Szpitalu urolodzy opracowali również specjalne programy szkoleniowe, które mają przyspieszyć opanowanie trudnej techniki operacyjnej jaką jest laparoskopia.

Warsztaty laparoskopoweSzkolenie młodych adeptów chirurgii od zawsze było trudnym zagadnieniem. Jeszcze bardziej skomplikowane jest nauczanie technik endoskopowych, gdzie lekarz wykonuje zabieg praktycznie jednoosobowo. W obecnych czasach wyzwaniem staje się tworzenie centrów szkoleniowych wyposażonych w symulatory umożliwiające bezpieczne przygotowanie lekarza do samodzielnego operowania ludzi. Mamy nadzieje, że nasza pracownia będzie pierwszym krokiem w tworzeniu takiego właśnie centrum w Bydgoszczy.

Warto wspomnieć, że Ordynator Oddziału Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej naszego Szpitala dr n. med. Piotr Jarzemski pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Nowatorski zabieg hybrydowy przeprowadzony dzięki współpracy specjalistów z dziedziny kardiologii, angiologii i chirurgii naczyniowej

Dodano 2016-10-20

  Personel W połowie października, w naszym Szpitalu miał miejsce nowatorski zabieg hybrydowy, polegający na jednoczesnym wykonaniu zabiegu angioplastyki prawej tętnicy biodrowej, która umożliwiła implantację pompy wspomagającej pracę lewej komory serca, oraz zabiegu angioplastyki wieńcowej.

 U przywiezionego w tym dniu 66-letniego pacjenta z ciężką, skurczową niewydolnością serca wykonano koronarografię stwierdzając niedrożność prawej tętnicy wieńcowej, a  zarazem istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej i krytyczne zwężenie gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy wieńcowej. W trakcie konsultacji kardiochirurgicznej stwierdzono, że pacjent nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego choroby wieńcowej (By-passy) ze względu bardzo wysokie ryzyko okołooperacyjne wynikające z ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego oraz współistniejącej ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. W tej sytuacji jedyną opcją leczenia było wykonanie angioplastyki tętnic wieńcowych z zabezpieczeniem przy pomocy implantowanej na czas zabiegu pompy wspomagającej pracę lewej komory serca typu Impella. Lekarze napotkali jednak na kolejną przeszkodę. Okazało się, że u pacjenta występuje istotne zwężenie obu tętnic biodrowych uniemożliwiające bezpieczne założenie pompy.

 Po konsultacji angiologicznej podjęto decyzję o wykonaniu nowatorskiego zabiegu jednoczasowej angioplastyki prawej tętnicy biodrowej, umożliwiającej założenie przez poszerzone naczynie pompy oraz angioplastyki wieńcowej, która w tej sytuacji przebiegła bez powikłań i zakończyła się pełnym sukcesem. Po zabiegu usunięto pompę wspomagającą a w tętnicy biodrowej implantowano dwa stenty uzyskując optymalny efekt angioplastyki.

 Nowatorski zabieg hybrydowy przeprowadzili: kardiolog dr Wojciech Balak, angiolog dr Joanna Wiśniewska i chirurg naczyniowy dr Marcin Trenkner przy współpracy pozostałego personelu Pracowni Angiografii i Hemodynamiki.

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.