PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

A     A     A     Kontrast

Wizyta JM Rektora UMK Prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna

Dodano 2016-02-12

  Na początku lutego nasz szpital odwiedził JM Rektor UMK Prof. dr hab. Andrzej Tretyn.

Wizyta Rektora Wizyta Rektora Wizyta Rektora Wizyta RektoraZwykle przyjmując gości mamy okazję chwalić się nowo wyremontowanymi oddziałami, nowymi pracowniami czy zakupioną nowoczesną aparaturą medyczną. Tym razem było wręcz odwrotnie. Pan Rektor zwiedzał miejsca będące największą bolączką naszej placówki, wymagające gruntownych remontów i przebudowy, niemodernizowane od kilkudziesięciu lat, miejsca które już dawno przestały spełniać standardy szpitala uniwersyteckiego.

Pan Rektor odwiedził m.in. Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej. Podczas spotkania z dyrekcją zdeklarował pomoc w staraniach szpitala o pozyskanie środków finansowych na modernizację i rozbudowę placówki.

Zapraszamy na spotkanie z dietetykami

Dodano 2016-02-10

  Zespół dietetyków Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela po raz kolejny serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na darmowe spotkanie edukacyjne dotyczące żywienia. Tym razem tematem spotkania będą "Pułapki czyhające na sklepowych półkach". Spotkanie dobędzie się w dniu 16 lutego 2016 r. o godzinie 11:00, w Sali Audytoryjnej szpitala (niski parter, Budynek Główny).

Serdecznie zapraszamy!

Bardzo wysoka pozycja "Biziela" w ogólnopolskim rankingu finansowym szpitali publicznych

Dodano 2016-01-29

  28 stycznia Dziennik Gazeta Prawna opublikował ogólnopolski ranking finansowy szpitali publicznych. W kategorii jednostek dużych (których wartość kontraktu z NFZ przekracza 70 mln zł) nasz szpital zajął bardzo wysokie 11 miejsce w kraju.

Oceniając poszczególne placówki służby zdrowia brano pod uwagę trzy zasadnicze wskaźniki finansowe - efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamikę kontraktu z NFZ.

Autorem metodologii rankingu i obliczeń jest firma Magellan zaś weryfikacji danych finansowych dokonała spółka Deloitte Polska. Tworząc ranking opierano się na informacjach zawartych w sprawozdaniach finansowych szpitali za rok 2014.

Wysoka pozycja naszego szpitala w ogólnopolskim rankingu "Bezpieczny Szpital"

Dodano 2015-12-21

  Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy po raz kolejny został finalistą ogólnopolskiego rankingu "Bezpieczny Szpital" przeprowadzanego corocznie przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita".

 W kategorii szpital zabiegowy wielospecjalistyczny nasz szpital zajął bardzo wysokie 36 miejsce.


Świąteczna atmosfera zagościła w szpitalnych oddziałach

Dodano 2015-12-18

  Kolędować Małemu Kolędować Małemu Kolędować Małemu
Kolędować Małemu Kolędować Małemu Kolędować Małemu 16 grudnia 2015 r., w niektórych oddziałach naszego szpitala zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy w wykonaniu Chóru Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. A.Rubinsteina w Bydgoszczy, pod dyrekcją mgr Agnieszki Sowy.

Po kolędowaniu na oddziałach, dyrekcja szpitala oraz artyści zaprosili wszystkich chętnych do Sali Audytoryjnej na koncert "Kolędować Małemu", podczas którego chórowi, na instrumencie klawiszowym, akompaniowała mgr Marzena Buchwald.

Wyreżyserowania oraz prowadzenia koncertu podjął się kierownik Katedry i Zakładu Muzykoterapii CM UMK, dr hab. szt. muz. Wojciech Pospiech, prof. UMK

Koncert zorganizowany został w ramach cyklicznie odbywających się w naszym szpitalu "Koncertów z Różą".

Dr n. med. Rafał Adamczak konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Dodano 2015-11-10

  7 października 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości dr n. med. Rafała Adamczaka.

Dr n. med. Rafał Adamczak, specjalista ginekolog-położnik, związany jest z naszym Szpitalem od 1989 roku. Obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, ESHRE.

Zainteresowania naukowe pana doktora to głównie diagnostyka i leczenie niepłodności, techniki wspomaganego rozrodu, laparoskopia, terapia wewnątrzmaciczna płodu, badania prenatalne, USG.

Jako wykładowca od 1990r prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Dodano 2015-10-09

  Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego 6 października w naszym Szpitalu miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego.

Po wielu latach zabiegania o własny rezonans magnetyczny z wielką satysfakcją mieliśmy okazję pokazać przybyłym na uroczystość gościom aż dwie pracownie:
Pracownię Rezonansu Magnetycznego nr 1 z rezonansem magnetycznym o polu 1,5T, współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Pracownię Rezonansu Magnetycznego nr 2 z rezonansem magnetycznym o polu 3T, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela laureatem ogólnopolskiego konkursu "Najwyższa Jakość Quality International 2015" w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości

Dodano 2015-09-29

  28 września, w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której dyrektor szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska odebrała przyznany naszej placówce Certyfikat Godła Jakości Quality International oraz medal QI, w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy, realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Kolejny sukces zespołu Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Dodano 2015-09-23

  We wrześniu zespół Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego szpitala wykonał kolejną serię unikatowych zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla, jako środka kontrastowego.

Jednym z pacjentów poddanych leczeniu tą metodą był chory z przeszczepioną nerką, u którego krytyczne zwężenie tętnicy biodrowej wspólnej powodowało z jednej strony nasilone objawy niedokrwienia kończyny dolnej, a z drugiej upośledzenie ukrwienia nerki wszczepionej do tętnicy biodrowej zewnętrznej. Zabieg zakończył się sukcesem technicznym i klinicznym.

Zabiegi z wykorzystaniem dwutlenku węgla jako środka kontrastowego wykonuje się u pacjentów z chorobami naczyniowymi zlokalizowanymi poniżej przepony, szczególnie zagrożonych ostrym uszkodzeniem nerek spowodowanym przez jodowe środki kontrastowe (tzw. nefropatią pokontrastową), u pacjentów uczulonych na jodowe środki kontrastowe lub z innymi schorzeniami, np. z nadczynnością tarczycy, którzy wymagają zabiegu wewnątrznaczyniowego i nie mogą czekać na normalizację funkcji tarczycy, jednak jod zawarty w środku kontrastowym mógłby wywołać u nich poważne zaburzenia metaboliczne.

Dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej

Dodano 2015-09-16

  4 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej dr n med. Zbigniewa Banaszkiewicza.

Dr n med. Zbigniew Banaszkiewicz, specjalista chirurgii ogólnej, związany jest z naszym szpitalem od samego początku, tj. od 1980 roku. Obecnie pełni funkcję lekarza prowadzącego Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Koloproktologicznej i Onkologicznej.

Zainteresowania naukowe pana doktora to przede wszystkim diagnostyka i lecenie chorób jelita grubego oraz problematyka dotycząca osób ze stomią. Jest autorem licznych prac naukowych (Impact Factor ISI: 160,860; punktacja ministerstwa: 770,000) i uczestnikiem wielu prac badawczych, a także członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński (aktualnie skarbnik zarządu towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Oddział Bydgoski. Od 1993 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego AM Bydgoszcz (obecnie Collegium Medicum UMK) i Wydziału Nauk o Zdrowiu AM Bydgoszcz (obecnie Collegium Medicum UMK).

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.