PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

A     A     A     Kontrast

Brakujące dane na skierowaniach do poradni

Dodano 2015-06-29

  Szanowny Pacjencie
Informujemy, iż od dnia 01.07.2015 r. nie będzie możliwości umówienia wizyty w przypadku brakujących danych na skierowaniu (nr umowy, regon, data wystawienia skierowania, rozpoznanie, pieczątki lekarza z nr prawa wykonywania zawodu, kod resortowy VII i VIII).

Serdecznie zapraszamy przyszłe mamy oraz kobiety planujące ciążę na spotkanie poświęcone żywieniu przed i w czasie ciąży.

Dodano 2015-11-19

  Zespół dietetyków ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela serdecznie zaprasza wszystkie przyszłe mamy oraz Panie planujące ciążę na spotkanie poświęcone żywieniu przed i w czasie ciąży.

Spotkanie dobędzie się w dniu 24 listopada 2015r. w godzinach 17.00-18.30 w Sali Audytoryjnej szpitala (niski parter).

Chętne osoby prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu: 669 639 871, w godzinach 12.00-16.00.

Dr n. med. Rafał Adamczak konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości

Dodano 2015-11-10

  7 października 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości dr n. med. Rafała Adamczaka.

Dr n. med. Rafał Adamczak, specjalista ginekolog-położnik, związany jest z naszym Szpitalem od 1989 roku. Obecnie pracuje w Katedrze i Klinice Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, ESHRE.

Zainteresowania naukowe pana doktora to głównie diagnostyka i leczenie niepłodności, techniki wspomaganego rozrodu, laparoskopia, terapia wewnątrzmaciczna płodu, badania prenatalne, USG.

Jako wykładowca od 1990r prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK.

Przyłącz się do walki z rakiem krwi

Dodano 2015-11-03

  22 listopada 2015 r. zostanie przeprowadzona akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku lub komórek macierzystych.

Seminarium

Dodano 2015-10-28

  W dniach 20.11.2015 r. oraz 01.12.2015 r. zorganizowane zostanie Seminarium dla ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy ratownictwa medycznego. Seminarium dotyczyć będzie zasad postępowania przedszpitalnego i wewnątrzszpitalnego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Organizatorem jest Klinika Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Dodano 2015-10-09

  Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego Uroczyste Otwarcie Pracowni Rezonansu Magnetycznego 6 października w naszym Szpitalu miało miejsce uroczyste otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego.

Po wielu latach zabiegania o własny rezonans magnetyczny z wielką satysfakcją mieliśmy okazję pokazać przybyłym na uroczystość gościom aż dwie pracownie:
Pracownię Rezonansu Magnetycznego nr 1 z rezonansem magnetycznym o polu 1,5T, współfinansowanym przez Ministerstwo Zdrowia oraz Pracownię Rezonansu Magnetycznego nr 2 z rezonansem magnetycznym o polu 3T, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Spójności, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela laureatem ogólnopolskiego konkursu "Najwyższa Jakość Quality International 2015" w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości

Dodano 2015-09-29

  28 września, w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa Programu Najwyższa Jakość Quality International 2015, podczas której dyrektor szpitala dr n. med. Wanda Korzycka-Wilińska odebrała przyznany naszej placówce Certyfikat Godła Jakości Quality International oraz medal QI, w kategorii Zarządzanie Najwyższej Jakości.

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski program konkursowy, realizowany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach, działających na terytorium RP, skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i promocja tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

Kolejny sukces zespołu Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Dodano 2015-09-23

  We wrześniu zespół Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego szpitala wykonał kolejną serię unikatowych zabiegów z wykorzystaniem dwutlenku węgla, jako środka kontrastowego.

Jednym z pacjentów poddanych leczeniu tą metodą był chory z przeszczepioną nerką, u którego krytyczne zwężenie tętnicy biodrowej wspólnej powodowało z jednej strony nasilone objawy niedokrwienia kończyny dolnej, a z drugiej upośledzenie ukrwienia nerki wszczepionej do tętnicy biodrowej zewnętrznej. Zabieg zakończył się sukcesem technicznym i klinicznym.

Zabiegi z wykorzystaniem dwutlenku węgla jako środka kontrastowego wykonuje się u pacjentów z chorobami naczyniowymi zlokalizowanymi poniżej przepony, szczególnie zagrożonych ostrym uszkodzeniem nerek spowodowanym przez jodowe środki kontrastowe (tzw. nefropatią pokontrastową), u pacjentów uczulonych na jodowe środki kontrastowe lub z innymi schorzeniami, np. z nadczynnością tarczycy, którzy wymagają zabiegu wewnątrznaczyniowego i nie mogą czekać na normalizację funkcji tarczycy, jednak jod zawarty w środku kontrastowym mógłby wywołać u nich poważne zaburzenia metaboliczne.

Dr n. med. Zbigniew Banaszkiewicz
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej

Dodano 2015-09-16

  4 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes powołała na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej dr n med. Zbigniewa Banaszkiewicza.

Dr n med. Zbigniew Banaszkiewicz, specjalista chirurgii ogólnej, związany jest z naszym szpitalem od samego początku, tj. od 1980 roku. Obecnie pełni funkcję lekarza prowadzącego Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Koloproktologicznej i Onkologicznej.

Zainteresowania naukowe pana doktora to przede wszystkim diagnostyka i lecenie chorób jelita grubego oraz problematyka dotycząca osób ze stomią. Jest autorem licznych prac naukowych (Impact Factor ISI: 160,860; punktacja ministerstwa: 770,000) i uczestnikiem wielu prac badawczych, a także członkiem Polskiego Klubu Koloproktologii, Towarzystwa Chirurgów Polskich Oddział Bydgosko-Toruński (aktualnie skarbnik zarządu towarzystwa), Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Oddział Bydgoski. Od 1993 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego AM Bydgoszcz (obecnie Collegium Medicum UMK) i Wydziału Nauk o Zdrowiu AM Bydgoszcz (obecnie Collegium Medicum UMK).

Informacja w sprawie zasad kierowania ciężarnych pacjentek do poradni specjalistycznych

Dodano 2015-08-26

  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ informuje: Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjątkiem są świadczenia wymienione w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do których nie potrzeba skierowania. Wobec powyższego ciężarnym pacjentkom świadczenia w poradni: genetycznej, endokrynologicznej, diabetologicznej oraz hematologicznej powinny być realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Natomiast uprawnieniem do świadczeń w poradni prenatalnej (w ramach programu badań prenatalnych) jest skierowanie wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę, w tym również lekarza z prywatnego gabinetu położniczo-ginekologicznego, co zostało określone w załączniku nr 5 do zarządzeniem Nr 84/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

Unikatowe zabiegi z wykorzystaniem śródoperacyjnej laparoskopowej nawigacji ultrasonograficznej w Oddziale Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej.

Dodano 2015-07-23

  Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Śródoperacyjna laparoskopowa nawigacja ultrasonograficzna Zespół Oddziału Urologii Laparoskopowej Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy rozpoczął wykonywanie unikatowych zabiegów usunięcia guza nerki z wykorzystaniem laparoskopowej śródoperacyjnej nawigacji ultrasonograficznej. Tego typu możliwości daje lekarzom nowoczesny aparat USG wyposażony w specjalną śródoperacyjną laparoskopową głowicę, o który niedawno wzbogacił się nasz Szpital.

Podczas zabiegu operacyjnego głowica jest wprowadzana do jamy brzusznej przez tokar laparoskopowy transmitując w czasie rzeczywistym obraz na ekran monitora. Lekarz laparoskopista prowadzący zabieg dzięki śródoperacyjnemu USG niejako zagląda do wnętrza operowanego organu. Miniaturowa głowica USG, dotyka bezpośrednio nerki pozwalając na zlokalizowanie zmiany nowotworowej z niespotykaną dotychczas precyzją. Ponadto aparat dzięki zastosowaniu przystawki dopplera umożliwia ocenę unaczynienia zmiany, wyznaczając granice pomiędzy tkanką chorą i zdrową. Dzięki śródoperacyjnej nawigacji ultrasonograficznej lekarze mogli bardzo dokładne zlokalizować nowotwór w środku nerki i precyzyjnie go wyciąć nie usuwając całej nerki.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Unikatowe zabiegi w Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej naszego Szpitala

Dodano 2015-06-02

  Prezydent International Society of Cryosurgery ICS - dr Franco LugananiW Oddziale Urologii Laparoskopowej, Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy gościliśmy Prezydenta International Society of Cryosurgery ICS - dr Franco Luganani z Włoch. Przy udziale gościa przeprowadzono unikatowe zabiegi krioablacji u chorych z zaawansowanym rozrostem stercza.

W zależności od nasilenia objawów łagodnego rozrostu stercza dysponujemy leczeniem zachowawczym lub zabiegowym. Pośród technik małoinwazyjmych złotym standardem jest elektroreskecja przezcewkowa monoplarna lub bipolarna (TURP), ale z dobrym skutkiem stosuję się także termoterapię TUMT czy też enukleację lub odparowanie techniką laserową. Wszystkie te techniki dostępne są w naszym Oddziale. Stale jednak poszukujemy nowych metod o jeszcze mniejszej inwazji i lepszej skuteczności.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Nowoczesne metody obrazowania naczyń krwionośnych
w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala

Dodano 2015-05-18

  Obrazowanie naczyń krwionośnych za pomocą kontrastowania dwutlenkiem węgla W kwietniu 2015 roku zespół zabiegowy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala wykonał dwa zabiegi wewnątrznaczyniowe w oparciu o nowoczesną, i nową na terenie naszego Szpitala technologię.

Dzięki uprzejmości firmy PROCARDIA mieliśmy możliwość użycia przystawki do angiografu dającej możliwość obrazowania naczyń krwionośnych za pomocą kontrastowania dwutlenkiem węgla. Metoda ta jest szczególnie cenna dla pacjentów z upośledzeniem czynności nerek. Liczba takich przypadków, wśród naszych chorych, z zaawansowaną miażdżycą, jest duża. Dzięki użyciu metody kontrastowania CO2 zamiast klasycznego kontrastu angiograficznego można znacząco obniżyć ryzyko powikłań diagnostyki i zabiegowego leczenia angiologicznego.

pokaż / ukryj     więcej informacji ...

Dyżur hemodynamiczny w Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Klinice Kardiologii

Dodano 2015-01-20

  Pragniemy poinformować, że z dniem 1.02.2015 roku w związku z utworzeniem nowej Pracowni Angiografii i Hemodynamiki w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2, im. dr J. Biziela w Bydgoszczy uruchomiony jest dyżur hemodynamiczny dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi działający przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pacjenci powinni być kierowani do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie zostaną przyjęci przez personel Kliniki. Klinika Kardiologii wyposażona jest w system teletransmisji ratunkowej Lifenet.

W przypadkach wątpliwych oraz w razie potrzeby konsultacji z dyżurnym kardiologiem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem dostępnym całodobowo: 885 850 428

Jednocześnie zachęcamy do kierowania do naszego szpitala pacjentów wymagających poszerzonej diagnostyki w kierunku choroby wieńcowej. Dysponujemy nowoczesnymi technikami diagnostycznymi i leczniczymi w zakresie kardiologii interwencyjnej ze wszczepieniami stentów biodegradalnych włącznie. Termin oczekiwania na zabieg nie przekracza ok. 4 tygodni.

Zakres wykonywanej przez nas elektroterapii obejmuje wszczepianie wszystkich typów stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów resynchronizujących. Karta Zgłoszenia do Pracowni Angiografii i Hemodynamiki jest dostępna pod adresem: http://kardiologia.biziel.pl/karta.pdf. Rejestracja telefoniczna: 52 365 56 16.


Pacjentów należy kierować na adres:
Klinika Kardiologii
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. 1. Bizie1a
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz,
tel. sek: 52 365 56 53
e-mail: kard.biziel@wp.pl

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.