PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Pododdziałem Chirurgii Szczękowej

Ordynator Oddziału - dr n. med. Piotr Winiarski
Oddziałowa: mgr Seweryna Jakielewicz
Liczba łóżek: 22
Lokalizacja: Budynek Główny; 5-piętro
Telefon: 52 3655 580
Email: otolaryngologia@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...
O Oddziale

Oddział Otolaryngologii funkcjonuje w naszym Szpitalu od 1996 r.

Początkowo wyposażony jedynie w niezbędny sprzęt m.in. mikroskop operacyjny i zestaw do sinusoskopii stopniowo "rozwijał skrzydła" pozyskując specjalistyczną aparaturę medyczną i systematycznie rozszerzając zakres świadczonych usług. W 2001 r. Oddział poddany został remontowi połączonemu z zakupem brakującego sprzętu operacyjnego, który umożliwił wykonywanie poważnych zabiegów otolaryngologicznych. W roku 2003 w ramach Oddziału utworzono Pododdział Chirurgii Szczękowej. Kadrę lekarską Oddziału tworzą doświadczeni lekarze: 6 otolaryngologów, 2 chirurgów szczękowych oraz 6 lekarzy z trakcie specjalizacji, tj. 3 z zakresu otolaryngologii, 2 z zakresu chirurgii szczękowej oraz 1 z zakresu chirurgii stomatologicznej.

W Oddziale wykonywane są rozległe operacje onkologiczne, łącznie z rekonstrukcją, operacje odtwórcze rekonstrukcje urazów twarzoczaszki osteosyntezy, operacje endoskopowe nosa i zatok FESS, mikrochirurgie laserowe krtani, operacje eliminujące bezdechy senne i mniejsze zabiegi takie jak tonsillektomie, adenotomie, operacje przegrody nosa. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi do endoskopii nosa, gardła, krtani i zatok możliwa jest specjalistyczna diagnostyka głowy i szyi. Wzajemna współpraca laryngologów i chirurgów szczękowych stwarza duże możliwości wysokospecjalistycznego leczenia chorych. Należy zaznaczyć, iż Oddział Otolaryngologii naszego Szpitala jako jedyny w regionie skupia te dwie specjalności. Wykorzystując ten fakt, jako jeden z nielicznych ośrodków w kraju, Oddział podjął się przeprowadzania operacji odtwórczych z wykorzystaniem przeszczepów autogennych z zespoleniem mikronaczyniowym. Do unikatowych w regionie należą endoskopowe zabiegi odbarczające oczodół w chorobie Graves Basedowa czy endoskopowe zabiegi w niedrożności dróg łzowych. Wprowadzanie wielu nowych metod operacyjnych, m.in. z zastosowaniem lasera, ma na celu zapewnić pacjentowi jak najlepszą jakość życia po zabiegu.

Osiągnięcia Oddziału doceniane są nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. Warto wspomnieć choćby I miejsce w rankingu magazynu WPROST przyznane naszemu Oddziałowi Otolaryngologii w 2005 r. w zakresie leczenia polipów i torbieli oraz przewlekłego zapalenia zatok przynosowych. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowej i Chirurgii Stomatologicznej oraz staży kierunkowych z zakresu w/w specjalności. Od wiosny 2008, w wyniku przeprowadzonych wyborów władz Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, Oddział stał się siedzibą nowo wybranych władz, a Ordynatorowi Oddziału dr n. med. Piotrowi Winiarskiemu przypadła zaszczytna funkcja Przewodniczącego. W Oddziale hospitalizowanych jest rocznie około 1600 chorych, w poradniach Otolaryngologicznej i Chirurgii Szczękowej udzielanych jest około 10000 porad pacjentom zarówno z naszego województwa jak i spoza. Pracujący w Oddziale lekarze czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje, dzięki czemu diagnostyka i leczenie prowadzone są zgodnie z nowoczesnymi standardami.

Aktualności

Pracownicy

Sprzęt

Zabiegi

Projekty Badawcze

Kursy

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.